PRODUKT JE PATENTOVĚ
OŠETŘEN PRO
EU
OHIM
Nr.000197660-0001
PROTECTED
FOR EU
cz de en se pol hu nor sp fr
FEDOG - I. Solnař
Dělnická 54
170 00 PRAHA 7

tel./fax:
+420 222 726 110

mobil:
+420 603 885 380

Popis produktu

Sáčky na psí exkrementy FEDOG

Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel. Při pohledu na veřejnosti přístupná místa našich měst je jasné, že není vše v pořádku. Denní příděl psích exkrementů jen v Praze lze vyčíslit dvěma desítkami tun. Při rozloze města a frekvenci venčených psů není v silách žádné úklidové služby zajistit stále okamžitou čistotu. Snaha dát majitelům psů pomůcku, která by levně, okamžitě a hygienicky umožnila odklidit psí navštívenku vyvrcholila v roce 1994, kdy byl výrobek ošetřen u Úřadu průmyslového vlastnictví. Souprava FEDOG má statut chránéného průmyslového vzoru č. zápisu 28764. V roce 1995 byla oceněna jako Obal roku s výrokem poroty: Papírová souprava FEDOG - oproti běžně používaným mikrotenovým sáčkům, je papírový sáček lehce odbouratelný ve volné přírodě. Reklamní potisk snižuje náklady. Lopatička snižuje averzi k sebrání exkrementu. Sáček lze kompostovat i s jeho obsahem. Likvidace naplněných sáčků je možná spalováním, skládkováním ale i recyklace kompostováním. Komplet je vyroben z recyklovaného papíru a lepenky.  V roce 1999 byl Úřadem průmyslového vlastnictví vystaven první prioritní doklad, umožňující ochranu výrobku v dalších zemích. V roce 2004 byl výrobek patentově ošetřen pro celou Evropskou Unii.

Výroba sáčků a jejich potisk probíhá v naší nově vzniklé chráněné dílně s vlastím strojním vybavením. Kompletaci provádí tělesně postižení charita Zábřeh a Drutěva Praha .

Důležitou novinkou pro řadu městských úřadů a úklidových firem je možnost dodávek souprav Fedog v náhradním plnění, které částečně nahrazuje povinnost zaměstnávat 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením v organizaci nad 25 zaměstnanců.

Od roku 2001 je již celá Praha pokryta cca 5 000 stanovišť se závěsným zařízením pro bezplatnou distribuci papírových souprav FEDOG, což je ze zkušenosti při pravidelném doplňování úklidovými službami nejúčinnějsí způsob distribuce. V současnosti je okolo 10 výrobců, kteří vyrábějí závěsná zařízení pro zavěšování papírových souprav FEDOG. Z důvodu stále se zvyšující výroby je již cena ve všech ohledech vč. cen PE sáčků bezkonkurenční. V ceně jsou zakalkulovány náklady na dopravu od třech kartonů výše, potisk, obaly vč. palet, Expedice v kartonech po 800 ks. Specifická užitnost a úprava výrobku znesnadňuje zneužití k jiným účelům. Jednatel japonské společnosti NICHIETSU CORPORATION prohlásil v roce 1998, že takto komplexně řešený problém předběhl dobu v ostatním světě o 10 let.

Veškeré konzultace, atesty, osvědčení a objednávky: I. Solnař - FEDOG Dělnická 54 170 00 Praha 7 Fax/Tel.: +420 222 726 110 Mobil: +420 603 885 380 E-mail:fedog@fedog.cz

 

 

webdnes.cz
®2008-2009 Fedog.cz