PRODUKT JE PATENTOVĚ
OŠETŘEN PRO
EU
OHIM
Nr.000197660-0001
PROTECTED
FOR EU
cz de en se pol hu nor sp fr
FEDOG - I. Solnař
Dělnická 54
170 00 PRAHA 7

tel./fax:
+420 222 726 110

mobil:
+420 603 885 380

Hvordan gjør vi det

Attestert og sertifisert måte å distribuere poser til hundeekskrementer av merket Fedog.
I byen er det plassert ut stativ med opphengt utstyr, beregnet på gratis distribusjon av poser av merket Fedog, for innsamling av hundeekskrementer. For at hele systemet skal fungere etter hensikten, må stativene etterfylles med poser regelmessig. Dette gjør firma som har renhold i de aktuelle områdene. Hundeeierne trenger derfor ikke lagre poser. De venner seg til at de etter å ha benyttet en pose, kan ta med seg en ny fra nærmeste påfølgende stativ. Resultatet av daglige etterfyllinger, er at forbruket av poser blir mindre. Etter 14 års erfaring er skeptikernes dom motbevist, dette produktet blir brukt. Stadig flere byer benytter seg da også av dette systemet for å fjerne hundeekskrementer.
 

Muligheter for å bruke forsiden av posen til hundeekskrementer
Forsiden er helt og fullt til disposisjon for kunden. Her er det fullt mulig å trykke reklame. Det er plass for veterinærer, for butikker med hundeutstyr, men også for sponsorer som har interesse av at byen holdes ren og bidrar til det med å gi et vink til hundeeierne. Utnyttelse av posens forside har ingen innflytelse på stykkprisen. Den eneste forutsetningen er at det bestilles minst 16.000 poser og at framstillingen at det som skal trykkes, blir dekket. Fortjenesten ved å tillate reklame på posen, går utelukkende til kunden. Ved bestilling av færre enn 16.000 poser, leveres posene med standard forside. Leveringstiden er 30 dager for poser med eget trykk fra dagen da vi har mottatt nødvendig materiale. Produktet er pakket i esker med 800 poser i hver.
 

 

 

 

 

webdnes.cz
®2008-2009 Fedog.cz